ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΒΑΦΗ ΤΣΑΝΤΑΣ

Ελέγχουμε την ποιότητα της, τα υλικά κατασκευής της και προσδιορίζουμε τον τρόπο μεταχείρισης κατά τον καθαρισμό.

Ο συνδυασμός πολλαπλών και διαφορετικών υλικών, που τείνει την τελευταία δεκαετία να υιοθετείται από τους designers του είδους, επιβάλλει εξειδίκευση και γνώση.